SATÜRN OĞLAK BURCUNDA...ZİRVEYİ HEDEFLEYEN DAĞ KEÇİSİ

Satürn 20 Aralık 2017’de Yay burcundan ayrılıp kendi ikametgahı Oğlak burcuna geçecek. Güneş etrafındaki turunu 29 yılda tamamlayan, her burçta ortalama 2,5 yıl kalan Satürn en son Şubat 1988- Nisan 1991 yılları arasında Oğlak burcunu ziyaret etmişti…

İlgili resim

 

                     SATÜRN OĞLAK BURCUNDA

                       (20 Aralık 2017-17 Aralık 2020)

 

                 ZİRVEYİ HEDEFLEYEN DAĞ KEÇİSİ

 

Zodyağın  ağırbaşlı, ciddi öğretmeni, korkulan müfettişi, soğuk, halkalı gezegeni Satürn 20 Aralık 2017’de Yay burcundan ayrılıp kendi ikametgahı Oğlak burcuna geçecek.

 

Güneş etrafındaki turunu 29 yılda tamamlayan, her burçta ortalama 2,5 yıl kalan Satürn en son Şubat 1988- Nisan 1991 yılları arasında Oğlak burcunu ziyaret etmişti…

 

Yunan Mitolojisinde Zaman Tanrısı olarak bilinen Satürn ( Kronos), Roma’da Tarım Tanrısı olarak da nitelendirilmiştir. ‘’Ne ekersen onu biçersin’’ sözü Satürn’ü çok iyi ifade eder.

 

Satürn'ün bizden beklediği yaşamımızın sorumluluğunu almamız, kendimizi tam olarak gerçekleştirmek için disiplinli ve düzenli çalışmamız, gerekli yapıları oluşturmamızdır. Satürn ciddi, soğuk, kısıtlayıcı enerjisiyle bulunduğu ortama da biraz kasvet ve sıkıntı getirebilir. Onun bulunduğu yerde Jüpiter’in neşesi, bolluk, bereketi yoktur. Havadan gelen şans, çalışmadan elde edilen ekmek hiç yoktur. 

 

Satürn’ün bulunduğu burcun ve ziyaret ettiği evin konularından fayda sağlamak için mutlaka emek sarfetmek ve disiplinli davranmak gerekir. İhmal ettiğimiz kavramlar, hatalar, eksikler varsa Satürn mutlaka bizi bunlarla yüzleştirir. Gerekli dersleri alabilmemiz için kayıp, acı, engel ve kısıtlamalarla karşılaştırır. Tüm bu sorunları aşmak için gösterdiğimiz çabalar, aldığımız sorumluluklar bizi biraz daha olgunlaştırır, büyütür. Bu süreçte kendimizi yalnız hissetmemiz, korkmamız, karamsar, ve depresif duygularla mücadele etmemiz gerekebilir. 

 

Satürn gerçekte bizim için gerekliliği olmayan yanlış yapıları yıkıp yaşamımızın zayıf tüm temellerini de sarsabilir. Böyle bir durumda gitmesi gereken kavramlara tutunup ısrar etmek bizim için ızdırap kaynağı olacaktır. Bu tıpkı sınavı geçmek isteyen ama dersini çalışmak istemeyen tembel bir öğrenciye benzer. Satürn notu kıt bir öğretmendir. Satürn’ün sınavını geçebildiğiniz zaman dersinizi mutlaka iyi öğrenmiş olursunuz; bunun da ödülleri çok daha uzun vadeli ve kalıcı olacaktır.

 

Satürn transiti sırasında bulunduğu burcun temalarına bir çeki düzen vermek,  eksikleri tamamlamak, dersleri öğrenmek, gereksiz olanları da bırakmak gerekir. 

 

Bu transit sırasında Oğlak burcu temalarını genel olarak yaşamlarımızda daha fazla deneyimleyip, sorumluluk almamız gerekebilir. Kişisel olarak haritalarımızda Satürn’ün ziyaret ettiği ev konuları da gözden geçirilip, düzenlenmesi gereken kavramlar olacaktır.

 

Oğlak burcu Zodyak’ın onuncu evinde yer alır. Yönetici gezegeni Satürn’dür. Bu durumda Satürn bu transitinde son derece güçlü, kararlı, karakterli hareket edecek diyebiliriz. Çünkü Oğlak burcu onun kendi evidir ve kendi evinde olan biri nasıl rahat, güvenli, iradeli, maskesiz ise Satürn de burada öyle olacak diyebiliriz. Yani son derece disiplinli, katı, sert, acımasız ama bir o kadar da tecrübeli, bilgili, sağduyulu, adaletli bir öğretmen gibi davranacaktır…

 

Oğlak toprak elementinin öncü nitelikli bir burcudur. Astrolojide geleceğimiz, uzun vadeli hedeflerimiz,  kariyer, başarı, statü, ün, otorite kavramları, devlet adamları, siyaset, hükümet, yöneticiler, liderler, olgun kişiler, aile büyükleri, yaşlılar, şirketler, iş adamları, ekonomi, kapitalist sistemler, gelenek ve görenekler, toprağa dayalı değerler, inşaatlar, binalar, bedenimizde iskelet sistemi, kemikler, dişler, dizler, cilt, mineral tuzlar Oğlak burcu tarafından temsil edilir.

 

Satürn’ün Oğlak burcu transitinde yaklaşık üç yıl bu konularda kişisel ve toplumsal alanlarda sınanacağız, eksik ve hatalarımızla yüzleşeceğiz. Zayıf halkalar yok olurken, sağlam ve doğru olanlar daha da güçlenerek sistemde kalacaktır.

 

satürn capricorn 2017 ile ilgili görsel sonucu


Önümüzde zorlu bir üç yıl var. Bu süre sonunda dünyada özellikle siyasi ve ekonomik düzen çok değişmiş olabilir.

 

2018 Ağustos ve Eylül aylarında Satürn, Mayıs ayında Boğa burcuna geçecek olan Uranüs ile uyumlu bir açıda olacak. Biri düzen kuran bir diğeri yıkan iki gezegenin iyi anlaştığı bu dönemde dünyada hızlı ve ilginç gelişmeler olabilir. Özellikle toprak elementinde oluşan bu görünüm dünyada ekonomik düzenlerde, para sistemlerinde, siyasi alanda, hükümet, büyük şirketler ve yöneticiler, bankacılık, inşaat sektöründe, tarihi yapılar, arkeolijide, bina ve büyük yapılarda değişimler ve uzun vadeli yeni yapılanmalar meydana getirebilir. Yeraltında ve toprak üzerinde de doğal hareketler, depremler olabilir. Zira Temmuz ve Ağustos aylarında Yengeç ve Aslan’da Güneş, Kova burcunda da Ay olmak üzere 3 tutulma yaşayacağız. Ayrıca bu dönemde Kova ve Oğlak burçlarında retro hareket yapacak olan Mars da stresli ve zor bir dönemde olacağımızı işaret ediyor. 

 

2018’de Satürn Oğlak burcunun ilk dekanında seyahat edecek. 18 Nisan-6 Eylül aralığında retro harekette olacak. Geçtiği noktaları tekrar bir değerlendirip, sağlamlaştırmak isteyecek. 

 

Oğlaklarla beraber diğer öncü burçlar Koç, Yengeç ve Teraziler en sert ve ağır etkiyi sizler alacaksınız. 2018’de burcun ilk dekanında doğanlar ve yükselen burçları ile doğum haritalarında öncü burçların 1-11 derecesinde kişisel gezegeni olanlar en yoğun transiti yaşayacaklar. Son yıllarda Uranüs ve Plüton transitleri yaşamınızın temel taşlarında ve kişiliğinizde önemli değişimler ve dönüşümler meydana getirmiş olabilir. Şimdi Satürn yeni temeller atmak, uzun yıllar yıkılmayacak sağlam inşaatlar yapmak isteyecek. Ancak önce etraftaki çürümüş yapıları temizlemeniz, molozları toplamanız gerekiyor. Bunu yaptıysanız ve hazırsanız korkmanıza gerek yok. Aksine işinin ehli çok tecrübeli bir ustanın gözetimi altında olacaksınız, artık yanlış yapamazsınız…

 

Başak, Boğa, Balık, Akrep burçları ise Satürn transitinden daha rahat açı alacakları için bu dönemde kendilerini güçlü ve güvende hissedebilirler. 2018’ de Jüpiter Akrep ve Balık burcundaki Neptün transitleri de bu etkiyi güçlendireceği için bu burç gruplarının genel olarak fazla zorlanmayacağını söyleyebiliriz. Ancak asıl olan kişisel doğum haritalarıdır ve etkiler değişebilir.

 

2019 başlarında Ocak ve Şubat aylarında Satürn Balık burcundaki Neptün ile birbirine dost evlerden bakacaklar. Yani bu iki gezegen enerjilerini anlaşarak birleştirebilirler, iyi işler başarabilirler. Özellikle politika, ülkeler arası ilişkiler, din, inançlar, sanat, uluslararası yardımlaşma gibi konularda ülkemizin de fayda görebileceği, öne çıkabileceği gelişmeler olabilir. Bu dönem özellikle ikinci dekan doğumlu toprak ve su burçları için de çok verimli olabilir.

 

2008’den bu yana Oğlak burcunda bulunan Plüton 2020 yılında Satürn ile çok yakın temasta olacak; jüpiter de onlara dahil olacak ve güçlerini birleştirecek. Bu karşı konulmaz bir enerjidir… Geçmişte 1989-1990 yıllarında  Satürn, Uranüs, Neptün Oğlak burcunda birleştiğinde, Sovyetler Birliği dağılmış, soğuk savaş sona ermiş, dünya düzeninde çok önemli değişimler olmuştu. Doğu ve Batı Almanya’yı birbirinden ayıran bir önceki Satürn Oğlak transitinde 1961’de yapılan Berlin Duvarı yıkılmıştı. 


Geçmişte yaşadığımız Satürn Oğlak transitlerine de  bir göz atabilir tarihsel olaylara bakabilirsiniz. Tamamen aynı olmasa da benzer temalar tekrar edebilir.


Aralık 1929 - Kasım 1932

Ocak 1959'dan Ocak 1962

Şubat 1988'den Şubat 1991

 

 

Satürn transitini ülkemizin 7. evinde deneyimleyeceğiz. 2020 sonlarında ise 8. ev konularında sınayacak. Diplomasi, dış ilişkiler, müttefik ülkeler, uluslararası anlaşmalar, örgütler, açık düşmanlıklar, rakipler, dava ve mahkemeler, ekonomik piyasalarda yanlış ve gereksiz olan sistemler çökebilir, yerine yenileri gelebilir. Kuşkusuz yükseleni ve Plütonu Yengeç olan, Terazi burcunda Mars, Merkür ve Satürn'ü bulunan ülkemiz için oldukça zor bir transit olacağını söyeleyebiliriz. Özellikle Boğa burcuna geçecek olan Uranüs'ün Akrep Güneş'imize de karşı duracağını hesaplarsak ciddi durumlar olabilir.

 

22 Mart 2020’de Satürn Oğlak burcundan ayrılıp Kova burcuna geçecek. Temmuz-Aralık arasında retro döneminde tekrar Oğlak burcunun son derecelerine geri dönecek. 17 Aralık 2020’de ise kesin olarak Kova burcuna tekrar geçecek. Bu geçişin hemen ardından 21 Aralık 2020’de Satürn Jüpiter ile 0° Kova burcunda kavuşarak yeni bir döngüyü başlatacak. ( Satürn ve Jüpiter 20 yılda bir burçta kavuşum yapar ve çok önemli bir astrolojik olaydır. En son Mayıs 2000’de Satürn ve Jüpiter Boğa burcunda kavuşum yapmıştı. )

 

Oğlak dağın en tepesini hedefleyen bir dağ keçisidir. Bir hedefe ulaştığında kendine yeni hedefler koyar ve sabırla, azimle çalışır. Şimdi kendinize hedef koyma zamanı. Gereken çabayı, sabrı, iradeyi gösterdiğinizde Satürn bu süreçte sizi destekleyecek ve en büyük hedeflerinize ulaştıracak.

 

Şubat 1988- Nisan 1991 arası doğanlar sizin doğum haritanızdaki Satürn Oğlak burcunda olduğu için yaşamınızın ilk Satürn dönüşünü yaşayacaksınız. Bu üç yıl sonunda da artık olgunlaşıp gerçek bir yetişkin olacaksınız. Bu dönemde gerek özel yaşam gerekse kariyerde daha fazla sınanabilir, önemli sorumluluklar alabilirsiniz. Zaman zaman hayatınızın altı üstüne gelebilir, hızlı değişimlere ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz, herşey üzerinizde ağır bir yük haline gelebilir. Ancak paniklemeyin, Satürn bu yaşam yolculuğumuzda bizleri geliştirmek ve gerçek yaşam amaçlarımızı bize hatırlatmak için ödevler verir. Bu önemli bir süreç;  görevleri ihmal etmeyin, sorumlu, vicdanlı ve sağduyulu olmalısınız…unutmayın öldürmeyen, güçlendirir…

 

Satürn kişisel haritalarınızda geçtiği ev alanlarında sizi sınayacaktır. Bu yaşam alanlarında düzenlemeler, gözden geçirmeler yapabilir, yeni yapılar kurabilirsiniz. Sizin için gerekli olmayanları da elemeniz gerekebilir. 

 

Genel yorumları yükselen burcunuza göre takip etmenizi öneririm…Bu yazılanlar genel değerlendirmedir. Daha detaylı analizler için doğum haritanızın incelenmesi gerekmektedir…

 

 

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Satürn Oğlak burcunda ilerlerken haritanızın en tepesinde seyahat edecek. Sizin için çok önemli olan bu transit ile son yıllarda ektiklerinizi biçebileceğiniz kadersel bir dönemde olacaksınız. Toplum önündeki statünüz, kariyeriniz, işiniz, medeni durumunuz ile ilgili köklü yapılandırmalar söz konusu olabilir. Kendi işinizi kurmaya karar verip, çalıştığınız işten ayrılabilirsiniz. Uzun yıllardır çalıştınız ve artık emeklilik vakti gelmiş olabilir. Harcadığınız emeğin karşılığı olarak terfi edebilir, yeni sorumluluklar alabilirsiniz. 

 

Hedef ve amaçlarınız için kararlı olmalı ve disiplinli bir şekilde çalışmalısınız. Bu dönem büyük ödüller de alabileceğiniz, önemli düşüşler de yaşayabileceğiniz bir süreç olabilir. Emek harcadıysanız ve sorumlu davrandıysanız ödül bekleyebilirsiniz. Aile, ebeveynler ve aile büyükleri ile ilgili sorumluluklar artabilir. Evlilik, boşanma, taşınma, yer değişikliği gibi kavramlar da genel yaşam standartınızı etkileyebilir.

 

 

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Satürn üç yıl boyunca dokuzuncu evinizde seyahat ederken Güneş’ iniz ile de olumlu açı yapacak. Geleceğe yönelik hedefleriniz, amaçlarınız, inanç ve değerlerinizde daha ciddi yapılandırmalar söz konusu olabilir. Yabancı kültürler, yüksek öğrenim, hukuksal konularda bazı sınavlarınız olabilir. Bu dönemde yüksek öğrenim ve akademik konularda daha ciddi bir çalışma içerisine girebilirsiniz. Ancak bazı kısıtlamalarla da karşılaşabilirsiniz. Satürn’ün olduğu yerde şans değil, ancak emek harcayarak elde edilen ödüller olduğunu unutmayın. 

 

Yurtdışı, seyahatler, gezilerle ilgili bazı engeller karşınıza çıkabilir. Çok seyahat eden bir kişiyseniz bu dönemde biraz mahrum kalabilirsiniz ya da iş ve görevler için yapabilirsiniz. Hukuksal konular ile ilgili sınavlarınız olabilir. İhmal edilmiş konular ve hatalı davranışlar varsa bunlarla yüzleşmeniz gerekebilir. Ancak gerekli sorumlulukları alırsanız önemli başarılar elde edebilirsiniz. Kariyerinizde Yurtdışı bağlantılı işler, eğitim, turizm, yayıncılıkla ilgili çalışmalar gündeme gelebilir.

 

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, hisseli paralar, çalışma dışı gelen gelirler, finans ile ilgili alanlarda bazı kısıtlamalarla karşılaşabilir, sorumluluk alabilirsiniz.  Eşinizin maddi durumunda meydana gelen değişim sizin de maddi durumunuzu etkileyebilir. Ortağınızın yaşadığı maddi sorunlar dolaylı olarak sizin de kaynaklarınızı kısıtlayabilir.  Ancak uzun vadeli ciddi yatırımlar, kredi bulmanız da söz konusu olabilir. Her durumda güvenli hareket etmeli, maceraya girmemelisiniz. Borç veya kredi alacaksanız ödeme imkanlarınızı iyi gözden geçirin ve Satürn transiti sırasında bazı engellerin karşınıza çıkabileceğini de unutmayın. Emeklilik, sigorta, miras, tazminat, nafaka vb. kavramlarda uzun vadeli yapılandırmalar söz konusu olabilir. 

 

Cinsellik alanında bazı kısıtlamalar hissedebilir daha ciddi davranabilirsiniz. İlişkilerinizi ve cinsel yaşamınızı düzenlemeniz, daha sorumlu davranmanız mümkün. Ya da bu kavramlardan bir süre uzak kalmak zorunda da kalabilirsiniz. Bir sağlık sorunu, biten bir ilişki cinsel yaşamınızı kısıtlayabilir. Ruhsal gelişim, spiritüalizm, ölüm, hastalık, kaza, ameliyatlar, tedavi, şifa, dönüşüm ile ilgili kavramlarda deneyimler yaşayabilirsiniz.

 

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz) 

Karşıt burcunuzdaki Satürn ilişkilerinizi gözden geçirmenizi sağlayacak. Süregelen bir ilişkide evlilik ve ortaklık gibi ciddi yapılandırmalar olabilir; sözleşmeli ilişkileriniz test edilebilir ve zayıf olanlar bitebilir. Temeli sağlam olan ilişkileriniz Satürn transiti ile daha da güçlenebilir ve bu dönemi atlatan ilişkileriniz kalıcı ve uzun vadeli olacaktır. Ancak bazı sorunlar varsa ve siz bunları görmezden geliyorsanız artık bu mümkün olamayacaktır. Satürn zayıf temelleri yıkar ve ilişkiniz bitebilir. 

 

Toplum içerisinde, özel ilişkilerinizde  ve iş hayatınızda rekabet içerisinde olduğunuz kişiler, açık düşmanlar ve hizmet aldığınız kişilerle ilgili sınavlarla karşılaşabilirsiniz. Bazı yasal konular, davalar gündeme gelebilir. Satürn bu dönemde kariyerinizi ve toplum önündeki statünüzü etkileyecek uzun vadeli yapılandırmalar içerisinde olacaktır. Sizin de daha kararlı ve sorumlu davranmanız gerekebilir.

 

 

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Satürn Oğlak burcunda ilerlerken günlük yaşamınız, rutinleriniz, çalışma koşullarınız, işiniz, yanınızda çalışan kişiler, sağlığınız ve evcil hayvanlarınızla ilgili yeni yapılandırmalar ve düzenlemeler söz konusu olabilir. Sağlığınıza bu dönemde daha fazla özen göstermelisiniz. Zaman zaman kendinizi yorgun, güçsüz hissedebilirsiniz. Dengeli beslenmeli, vitamin takviyesi almalı, gerektiği kadar dinlenmelisiniz. Günlük iş sorumluluklarınız artabilir, yardımlar azalabilir ve daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz.  

 

Evinizde veya ofiste yanınızda çalışan kişi işten ayrılabilir ya da emekli olabilir. Yerine yenisini hemen bulamayabilirsiniz ya da bazı kısıtlamalar olabilir.  Bu durumda sizin iş yükünüz de artabilir. Ancak kendinizi çalışırken fazla hırpalamamalısınız. Unutmayın bu dönem en fazla sağlığınıza özen göstermelisiniz. Eğer bazı şikayetleriniz olursa ihmal etmeyin, hemen gerekli kontollerinizi yaptırın. Kronik sağlık sorunları oartaya çıkabilir. Eklem, kas, kemik, dizler, dişler, daha hassas olabilir. Bu dönemde günlük yaşamınızı paylaşabileceğiniz bir evcil hayvan edinebilir, sorumluluk alabilirsiniz. Sahip olduğunuz hayvanlarla ilgili bazı sağlık sorunları ve kayıplar da meydana gelebilir.

 

 

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Satürn Oğlak burcunda ilerlerken beşinci ev konularında sizi zorlarken bir yandan da Güneş’ iniz ile olumlu açı yaptığı için sizi destekleyecek ve güçlendirecek. Aşk, duygusal yaşam, zevkler, eğlence, şans oyunları ve sosyal yaşamda bazı kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. Eğlenceli ortamlara daha az katılabilirsiniz yada eskisi kadar keyif almayabilirsiniz. Riskli spekülatif piyasalar, şans oyunları, kumar vb. konulara dikkatli yaklaşmanız gerekiyor, bazı kayıplar meydana gelebilir. 

 

Çocuklarla ilgili sorumluluklar gündeme gelebilir.  Hamilelik, doğum ve bebek sahibi olmak hem sizi çok mutlu edecek hem de yaşamınıza önemli bir sorumluluk katacaktır. Sahip olduğunuz çocuklarınız, onların büyümesi eğitimi ile ilgili sorumluluklar zaman zaman sizi zorlayabilir. Yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz çalışmalara katılabilir, sanat, spor ile ilgili uğraşlarınıza daha ciddi yaklaşabilir, eğitim alabilirsiniz.

 

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Ev, yuva, aile, ebeveynler ile ilgili kavramlarda sorumluluklarınız artabilir ve bazı sınavlarınız olabilir. Bu dönemde evde çalışabilirsiniz, yaşadığınız yerden ayrılabilirsiniz. Ev, mülk, alma, satma, taşınma, kirlama vb. konularda yenilikler olabilir. Aileden gelecek bir miras ya da bir kredi ile ev sahibi olma gibi uzun vadeli yapılandırmalar olabilir. 

 

Aile ve ebeveynlerle ile ilgili bazı sıkıntılar duygularınızı zorlayabilir. Bazı aile sorunları, hastalıklar hatta kayıplar olabilir, olgun yaştaki aile üyeleriyle daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Bazı zorunluluklar nedeniyle aileniz ve evinizden ayrı kalmak zorunda kalabilirsiniz. Bu durum sizi ailenizin ilgi ve şefkatinden mahrum bırakabilir, kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Bu dönemde İç dünyanızı daha iyi gözleyebilir, geçmiş hatalarınızı farkedebilir, ruhsal arınma ve şifa için çalışabilirsiniz. Haritanızın dip noktasından geçen Satürn iş, kariyeriniz ve toplum önündeki duruşunuzu etkileyecek köklü değişimler de ortaya çıkarabilir. Uzun yıllardır çalıştığınız işden ayrılıp, emekli olmak, iş değişikliği yapmak da bu dönemin ana konularından olabilir.

 

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Yakın çevreniz, kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularınız ile ilgili bu dönemde bazı sınavlara tabi tutulabilirsiniz.  Onlarla ilişkilerinizde bazı kısıtlamalar olabilir ya da zaman zaman iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Kardeşinizin yaşamındaki bazı problemler size yansıyabilir, sorumluluklar getirebilir. Hayata bakışınız, iletişim tarzınız ve zihinsel yapınız daha ciddi ve karamsar olabilir. Eğitim ve kişisel gelişiminiz ile ilgili bazı sorumluluklar alabilir, sistemli çalışabilirsiniz. Ya da süre gelen eğitim, iletişim ile ilgili konularda bazı engel ve kısıtlamalar karşınıza çıkabilir.

 

Bu dönemde daha fazla kitap okuyabilir, yazma çalışmaları yapabilirsiniz. Kısa seyahatler, yolculuklar, eğitim ile ilgili konularda zaman zaman engelerle karşılaşmanız mümkün. Ticari faaliyetlerinizle ilgili uzun vadeli sözleşmeler ve sorumluluklar gündeme gelebilir.

 

 

YAY (23 Kasım-21Aralık)

Satürn Oğlak burcunda ilerlerken maddi durumunuzu gözden geçirmeniz ve  kaynaklarınızı kullanırken daha ciddi davranmanız gerekebilir. Kazançlarınızda bazı kısıtlamalar meydana gelebilir ve siz her zamankinden daha dikkatli para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Borç, alacak konularındaki sorumluluklarınızı ihmal etmemelisiniz. Eğer geçmiş dönemlerde bu konuda çok rahat davrandıysanız ve bütçenizi kontrol etmediyseniz zorluklar yaşayabilirsiniz. 

 

Maddi kaynaklarınız güçlü olsa bile zaman zaman parasız kalacakmış gibi korku ve endişeler hissedebilirsiniz. Bu durum da gereksiz  cimrilikler yapmanıza da neden olabilir. Sahip olduğunuz yeteneklerinizi değerlendirerek, para kazanma konusunda kişisel sorumluluğunuzu almalısınız.

 

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Satürn burcunuzda kalacağı üç yıllık süreçte sizi de biraz daha olgunlaştıracak ve büyütecek. Bu dönemde yaşamınızın önemli alanlarında bazı engel ve kısıtlamalar hissetmeniz mümkün. Sizin için gerekli olmayan kavramlar yaşamınızdan çıkabilir. Özel ilişkilerinizde ve kariyerinizde çeşitli sınavlar ile karşılaşabilirsiniz. Aile büyükleri ve olgun yaştaki kişilerle ilgili sorumluluklar ve sıkıntılar artabilir. Bu dönemde her zamanki neşeniz biraz geri çekilebilir, kendinizi yorgun ve karamsar hissetmeniz ve bazı sağlık sorunları ile karşılaşmanız mümkün. Özellike kas, kemik, eklemleri zorlamamalı, kalsiyum dengenizi korumalısınız.

 

Gerçek yaşam amacınızı sorgulayacağınız bir dönemdesiniz. Satürn yaşamınızın sorumluluğunu almanızı ve amaçlarınız için disiplinli bir şekilde çalışmanızı bekliyor. Bunu yaparsanız transit sonunda önemli başarılar ve ödüller almanız mümkün.

 

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Satürn Oğlak burcunda ilerlerken on ikinci evinizde bulunacak ve sizi içsel bir yolculuğa sürükleyecek. Burada son yıllarda yaşadıklarınızı sorgulayabilir ve bazı kavramları hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Günlük rutinleriniz, bedensel ve ruhsal sağlığınızda bazı sıkıntılar meydana gelebilir. Kendinizi yalnız hissedebilirsiniz ya da toplumdan soyutlayabilir, inzivaya çekilebilirsiniz. Bu zorunluluk nedeniyle de olabilir. Bu dönemde hastahane, bakımevi, klinik, hapishane vb. yerlerle ilgili bazı deneyimleriniz de olabilir. Bazı gizli düşmanlıklarla karşılaşmanız mümkün.

 

Çeşitli korku ve endişeler hissetmeniz cesaretinizi de azaltabilir.  Karamsar duygular, suçluluk duygusu depresyon yaratabilir. Bazı yanlışlar ve pişmanlıklar varsa bu durum daha da artabilir. Bu dönemde geri planda çalışmak, gelecek için plan program yapmak daha doğru olabilir. Ruhsal gelişim, şifa, arınma, manevi konularda disiplinli bir çalışma içerisine girebilirsiniz. Zararlı alışkanlıklar, bağımlılıklar, hatalı davranışlar ve sizin için gerekliliği kalmamış kavramları artık tamamen bırakabilirsiniz. 

 

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Satürn Oğlak burcunda ilerlerken sizin toplumsal konulara ve grup çalışmalarına daha ciddi yaklaşmanız gerekebilir. Gelecekle ilgili plan ve projeler, uzun vadeli hedefler için sıkı çalışmalı ve disiplinli davranmalısınız. Siz gelecekte yaşayan bir burçsunuz ve her zaman büyük idealleriniz olabilir. Şimdi hayal ve gerçeğin daha fazla farkına varabilirsiniz.

 

Tek başınıza değil belli bir ekip ile birlikte çalışmanız ve ortak çıkarlar peşine düşmeniz gerekebilir. Bu dönemde bazı dernek, klüp, vakıf ve sosyal amaçlı örgütlerde de sorumluluklar alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilgili sınavlarınız artabilir. Bazı arkadaşlarınız yaşamınızdan çıkabilir ya da onlarla görüşemeyebilirsiniz. Arkadaşlarınızın bazı sorunları olabilir ve onlarla ilgilenmeniz gerekebilir.

 

Demet BALTACI

Karma Astrolog ve Regresyon Uzmanı

 

www.Astrofoni.com

bilincakademisi@gmail.com

0507 6075017

 

 

Bu yazı 29 Kasım 2017 tarihinde yazıldı. Bu sayfadaki yazılar hiç bir şekilde kopyalanamaz ve izin alınmadan başka bir medya ortamında kullanılamaz. Tüm hakları saklıdır.