Uranüs Boğa Burcuna Geçiyor

15 Mayıs'ta Uranüs Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçecek. Uranüs Astrolojide, bağımsızlığı , özgürlüğü, geleneksel olmayan, geçerliliği kalmamış olan, hatta toplumsal etik kurallara sığmayan, tüm zıtlıkları, temsil eder. 2026 yılına kadar Boğa burcunda ilerleyecek olan Uranüs kollektif alanda para, maddi güvenlik, doğal kaynaklar, ekonomi, üretim ve kişisel değerlerde köklü değişimler getirebilir.

İlgili resim


15 Mayıs'ta Uranüs Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçecek.


Uranüs Astrolojide, bağımsızlığı , özgürlüğü, geleneksel olmayan, geçerliliği kalmamış olan, hatta toplumsal etik kurallara sığmayan, tüm zıtlıkları, temsil eder. Çok enteresandır ki, Uranüs, Güneş sisteminde, ekseni etrafında 98 derece yatık olan, 4 kutuplu, batıdan doğuya doğru dönen, tek gezegendir. Horoskopta, bulunduğu yer, beklenmedik , sürpriz olaylar yaşayacağımız yerdir. Uranüs'ün görevi, kuralları yıkmak, alışkanlıkları devrimsel değişimler ile yok etmektir. Tüm devrimlerin arkasında Uranüs vardır. Zaten kendisi de büyük Fransız devrimine çok yakın bir zamanda keşfedilmiştir. Aslında Uranüs, üst aklı ve dehayı temsil eder. Merkür'ün, bir üst oktavı olan Uranüs, duygusal yönü asla olmayan, akılca, objektif ve realisttir.

 

İnsani çevre ile alakalı olan tüm konular Uranüs'ün etkisi altındadır.

Elektrik, elektronik, telekomünikasyon, tüm bilimsel ve tıbbi gelişmeler, Uranüs tarafından yönetilir. Uranüs insan psişesinin, derinliğindeki gerçekleri, görebilmemiz için, üst kolektif bilincin, kendi içsel varoluşu içindeki, bilinç dışı bilgiyi temsil eder. Etkisi agresif , enerjik, bunun yanında da tuhaftır. Astrolojide Uranüs'ün etkisi, tahmin edilemez etki olarak adlandırılarak, tüm kavuşum ve açıları, çok ciddiye alınarak incelenmesi gereklidir. Satürn'ün etkisi gibi yavaş ve öğretici değil, ani ve şaşırtıcı olduğu için, kişiliğin hayatında, iyi yönde büyük değişimler yaratabileceği gibi, çok ciddi felaketlere de sebebiyet de verebilir. Etkisi sallayıcı ve yıkıcı olduğu için, dünya astrolojisinde, depremleri, büyük insan kaybına sebebiyet veren felaketleri, ve savaşları göstermesi açısından önemlidir. Uranüs Kova burcunun yöneticisidir.


Her burçta 7 sene kalır. Zodyağı 84 yılda turlar. Tarihe bakacak olursak en son 1934-1942  yılları arasında Boğa burcunda bulunmuştu. 1934 dünya için radikal bir dönemdi, dünyada birçok yeni değişiklik başlıyordu. Dünyadaki güç dengelerinin değiştiği bir dönemdi. Bu dönemde Boğa burcu olan Hitler Almanya'nın başına geçti ve 1939 yılında ikinci dünya savaşının başlamasına neden oldu. Başka ülkelerde de radikal iktidar değişimleri oldu. 


15 Mayıs'ta Boğa burcuna geçecek olan Uranüs 7 Ağustos'ta 2° Boğa burcunda retro harekete geçecek ve 7 Kasım'da Koç burcunun son derecelerini tekrar ziyaret edecek. Uranüs 6 Ocak 2019'da 28° Koç burcunda tekrar ileri harekete dönecek ve 6 Mart'ta kesin olarak Boğa burcuna geçecek ve 26 Mart 2026'ya kadar Boğa burcunda ilerleyecek. Uranüs bu dönemde tüm dünyada kollektif alanda para, maddi güvenlik, doğal kaynaklar, ekonomi, üretim ve kişisel değerlerde köklü değişimler getirebilir.


Uranüs aşırılıklarla ilişkilidir, uzun süren yerleşik kural ve gelenekleri yıkan isyankar, devrimci enerjidir. 

 

Boğa burcu toprak elemetinin sabit nitelikli burcudur. Materyalizm ve fiziksel yaşam, beş duyuya hitap eden kavramlar, para, kişisel kaynaklar, değerler, güvenlik ihtiyaçlarıyla ilgilidir. 

 

Boğa sahiplenici bir burçtur, kendine ait olanı sahiplenir ve bırakmak istemez. Boğa çok geleneksel ve muhafazakar bir burçtur. Devrimci Uranüs sabit Boğa burcunda geleneksel ve tutucu değerlerin aşırılığa doğru radikalleştiğini gösterebilir. Bu Boğa enerjisine sahip herkesin Uranüs transitinde olumsuz durumlar yaşayacağını göstermez, ama yaşamları hızla değişecektir. Bunların nasıl olacağı doğum haritasındaki detaylara bağlıdır. Güneş veya diğer kişisel yerleşimleriniz Boğada ise önümüzdeki 7 yıl yaşamınız heyecanlı ve devrimlerle dolu olabilir.


Satürn Oğlak burcunda olduğu sürece üçgen açısı ile bir derece destek sağlar, ancak yine de radikal konular gündeme gelebilir. 

Bu transit sonunda artık aynı kişi olduğunuzu hissetmeyeceksiniz.


Hayatınız tümden değişebilir. Devrim için hazır mısınız? Boğa burcu alışkanlıkları ve rahatlığı korumayı sever, değişim kolay kolay kabul etmez. Uranüs bu noktada değişimin kaçınılmaz olduğunu gösterir. Genel olarak herkes için,


Boğadaki Uranüs dünyanın değerlerini değiştirecektir. İnsanlar artık önceki yıllarda doğru ve yanlış kabul edilen değerleri kabul etmeyecektir. Dünya aynı zamanda daha fazla zevk ve dünyasal şeyleri arzulamaya başlayacaktır. İnsanlar ve uluslar istediklerini elde etmek için özgürlük isteyecektir. Dünyanın daha fazla kaynak ve kişisel değerleri için savaşmak istemesinin nedeni budur.

 

Bu güçlü transitte madde ve dünyasal değerleri algılayışımız büyük ölçüde değişebilir. Uranüs buraya geldiğinde, dünyanın doğal kaynaklarından yeni şeyler yaratılabilir. Boğa burcu para ve ekonomiyi yönettiğinden, finansal sistemlerde de radikal değişimler olur. Bu değişimler parada ve değerli olanlarda düzensizlik yaratabilir. İlk 2.5 yıl Satürn Oğlak burcunda destek olduğu için bu yavaş hissedilebilir. Ama aşırı durumlar özellikle Satürn Kova burcuna geçtiğinde 2021’den sonra daha fazla olabilir.  Bazı kişiler aşırı miktarda değerli kaynaklarını kaybedebilir, bazıları da aşırı kazanç sağlayabilir. Devletlerin ekonomik sistemlerinde önemli değişimler olabilir. İkinci dünya savaşından bu yana değer verdiklerimiz yavaşça başka bir şeye doğru değişecektir. 

 

Boğa toprak enerjisidir, Uranüs burada değişen dünya ile birlikte doğa olaylarını da arttırabilir. Hava durumları, iklimler normal dışı olabilir. Çok güçlü doğal olaylar, şiddetli depremler yaşanabilir. Kişisel seviyede, haritanızda Boğa burcunun bulunduğu yere bağlı olarak para ve kaynaklarınızı idare etmenin yeni yollarını bulabilirsiniz. Genel olarak sizin için en değerli olanı bulma, maddesel dünyada güvende hissetmek için ihtiyacınız olanı bulma zamanıdır. Kişisel değerlerinizin güncellenmesi gerekebilir. Beş duyunuza hitap eden tüm zevkleriniz de değişebilir. Kendinizi maddi manevi güvende hissetmek için ihtiyaç duyduğunuz kavramlar da değişebilir. 

 

‘’Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir’’

 

Bunu sonunda Boğa burcu da anlayacak… Değişimden korkmayın…