•  

REGRESYON Haberleri

  • Karma Analiz-Regresyon Çalışması Seansları

    Kişisel natal doğum haritanız ruhunuzun tekamül yolculuğundaki geçmiş, bugün, gelecek yaşamların izlerini taşır.
  • Regresyon Çalışması Nedir?

    Regresyon genel anlamda, ruhsal bir problemi çözmek amacıyla o problemin sebebini oluşturan olayların bilinçdışındaki kayıtlarına ulaşmak olarak tanımlanabilir. Regresyon “gerileme, geriye gitme” anlamına gelen ve batı dillerinde kullanılan bir sözcüktür.