Kullanım Şartları

AstroFoni.com Üyelik Sözleşmesi Aşağıdaki metin AstroFoni.com üye olmak isteyen İnternet kullanıcılarının uymayı taahhüt ettikleri kuralları ve haklarını gösteren üyelik sözleşmesidir. AstroFoni.com üyeliği bu sözleşmenin kabulüyle başlar. Üyelik formunda bulunan "AstroFoni.com üyelik sözleşmesini okudum ve onaylıyorum" yazısının yanındaki kutucuğu işaretleyerek üyelik formunu gönderen herkes bu kuralları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

Tanımlar
AstroFoni.com: T.C. Yasalarına uygun olarak İstanbul'da kurulu bulunan ve üyelerine İnternet üzerinden yeni insanlarla tanışmaları için gerekli veritabanını ve araçları sağlayan İnternet sitesi ve onun yasal temsilcileri. Sözleşmede "Site" olarak da anılacaktır. AstroFoni.com Üyesi: İnternet aracılığıyla gerekli bilgileri vererek AstroFoni.com'a kaydolan ve üyelik sözleşmesini okuyup kabul eden İnternet kullanıcısı. Sözleşmede "Üye" olarak da anılacaktır. Kullanıcı: İnternet kullanan herkes.

Genel Kurallar
1. AstroFoni.com üyeliği kişiye özeldir. Başkalarına devredilemez.
2. AstroFoni.com üyeleri siteyle ve birbirleriyle olan ilişkilerinde Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli olan tüm yasalara uymakla yükümlüdür. AstroFoni.com üyeleri ve kullanıcılar, siteyi kullanarak yasalar karşısında suç sayılan hiçbir fiili gerçekleştiremez, hukuka ve genel ahlaka aykırı davranamaz. Sitede suç işlenmesi ve hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk şahsidir. Kişilerin hareketlerinden doğan hukuki sorunlardan AstroFoni.com sorumlu tutulamaz.
3. AstroFoni.com'a üye olmak için 18 yaşından büyük olmak gerekir. Üye olan herkes 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eder. 18 yaşından küçük olduğu sonradan tesbit edilen kullanıcıların üyeliği iptal edilir. Yaşı küçük üyeler, üyeliğin iptali durumunda üyeliklerini 18 yaşından büyük birine devredemez.
4. Üye, üyelik bilgilerini ve şifresini muhafaza etmek zorundadır. Üyenin başkalarına verdiği bilgiler sebebiyle doğacak zararlardan AstroFoni.com sorumlu tutulamaz.
5. AstroFoni.com'da üyeler tarafından oluşturulan profiller, üyelerin kendilerini tanıtmaları için yararlanılan, kullanıcılara açık İnternet sayfalarıdır. Bu profillerde üyelerin adres, kimlik ve iletişim bilgilerini açıklamaları yasaktır. Bu durum AstroFoni.com editörleri tarafından kontrol edilse dahi profillerde verilen bu yöndeki bilgilerden dolayı doğabilecek zararlardan AstroFoni.com sorumlu tutulamaz.
6. Üyeler, AstroFoni.com'un tüm alanlarında, başkalarına ait telif haklarına, ticari haklara ve diğer mülkiyet haklarına aykırı hareketlerinden doğrudan sorumludur. Bu maddeye aykırı hareketler sebebiyle AstroFoni.com verilecek zarar, zararı yaratan üye tarafından tazmin edilir. Zararın tazmini AstroFoni.com'un kendi adına da dava açmasına engel değildir.
7. AstroFoni.com gerçek kişilere hizmet vermek için kurulmuştur. Herhangi bir tüzel kişilik adına AstroFoni.com'a üye olunamaz.
8. Üyeler, AstroFoni.com'da herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz; herhangi bir ürünün ya da hizmetin satışına ya da tanıtımına yönelik etkinlikte bulunamaz.
9. Üyeler, interaktif alan ve araçların ortak veya bireysel kullanımını engelleyecek, iletişimi sekteye uğratacak girişimlerde bulunamaz. Ayrıca, AstroFoni.com'un oy kullanılan herhangi bir alanında kendi ve/veya diğer üyelerin oylarını belli bir yöne doğru yönlendirdiği tespit edilen üyeler hakkında da tasarruf yetkisi AstroFoni.com'undur. Bu durumu tespit edilen üye herhangi bir talepte bulunamaz.
10. Üyeler, kişisel bilgiler dışında, siteye gönderdikleri her türlü verinin kullanım hakkını AstroFoni.com sınırsız ve süresiz olarak vermiş kabul edilir. AstroFoni.com üyelerinin gönderdiği bu bilgileri üyelerin kişilik haklarına zarar vermemek koşuluyla kullanabilir. AstroFoni.com, kişiye özel bilgileri, üyeler aksi yönde özel izin vermedikçe sadece istatistiki veri olarak kullanacağını taahhüt eder.
11. AstroFoni.com, sitenin muhtelif bölümlerinde, değişik yöntemlerle üyeleri tarafından açığa vurulan düşüncelerden, gerçekleşen konuşmalardan sorumlu tutulamaz. Bu düşüncelerin yayınlanması veya iletişime imkan sağlanması AstroFoni.com'un bu düşüncelere katıldığı anlamında yorumlanamaz.
12. AstroFoni.com, değişik sebeplerle link verdiği, tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.
13. AstroFoni.com'da kullanılan tüm içeriğin her hakkı saklıdır. Her türlü görsel, işitsel, yazılı materyalin kopyalanması ve izinsiz kullanımı yasaktır. İzinli kullanımda izin veren kurumun belirtilmesi zorunludur.
14. Önceden fiyatlandırılmamış ve bedeli ödenmemiş her türlü hizmet gerekli görüldüğünde AstroFoni.com tarafından sınırlandırılabilir ya da sona erdirilebilir. Bedava üyeliklerde, üyeler eski mesajlarını ve diğer kayıtları uzun süre silmezlerse AstroFoni.com gerekli gördüğünde en eski kayıtlardan başlayarak silme işlemi yapabilir. Bu işlemlerden dolayı üyeler hak iddia edemez.
15. Teknik zorunluluklardan, bakım yahut yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, servis sağlayıcıdan ve elektrik kesintilerinden dolayı hizmetin verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan AstroFoni.com sorumlu tutulamaz.
16. Olası kesintiler veya başka bir sebeple üyelerin iletişiminde oluşabilecek aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalardan AstroFoni.com sorumlu tutulamaz.

Üyelik
17. İnternet aracılığıyla gerekli bilgileri vererek kaydolan ve üyelik sözleşmesini okuyup kabul eden İnternet kullanıcıları AstroFoni.com'a üye olurlar.
18. AstroFoni.com üye olurken verilen e-posta adresinin üyeye ait ve kullanılır durumda olması zorunludur. AstroFoni.com üyeyle tüm yazışmalarını üye olurken verdiği e-posta adresi vasıtası ile yapar. AstroFoni.com verilen e-postanın yanlışlığından, geçersizliğinden veya başkasına ait oluşundan doğabilecek zararlardan AstroFoni.com sorumlu tutulamaz.
19. AstroFoni.com'da 2 ayrı üyelik statüsü vardır: Standart Üyelik, Gold Üyelik. Gold Üyelik süreye bağlı olarak fiyatlandırılmış üyelik tipidir. Üyelik tipleri ve fiyatlar konusunda bilgi sitenin muhtelif yerlerinde bulunmakta ve değişiklikler ödeme aşamasından önce üyelere bildirilmektedir.
20. Standart Üyeler belirlenen fiyatı ödeyerek Gold Üye olabilirler.Gold üyelerin hakları siteden duyurulur.
21. Paralı üyeliklerde ödeme yapıldıktan sonra üyeye vaad edilen süre dolana kadar hizmetin içeriğinde değişiklik yapılmaz.
22. Bütün üyelik tiplerinde üye tarafından verilen bilgilerin yanlışlığından ve eksikliğinden doğabilecek zararlardan üye sorumludur. AstroFoni.com bu bilgilerin yanlışlığı sebebiyle sorumlu tutulamaz.
23. Ödeme işlemleri sırasında iletişim ve enerji hatlarında oluşacak kesinti ve arızalardan, ilgili bankaların altyapısındaki sorunlardan dolayı oluşabilecek aksaklık ve hatalardan dolayı AstroFoni.com sorumlu tutulamaz.
24. Üyeliğin iptali veya üyelikten atılma durumunda üyeliğin tipine bakılmaksınız herkes hakkında aynı işlem yapılır. Üye hakkındaki tüm kayıtlar silinir.
25. Paralı üyelik, ilgili üyeye bu sözleşmenin kurallarını ihlal hakkı vermez. Profillerde, sitenin diğer alanlarında ve diğer üyelerle iletişimleri esnasında yasalara, genel ahlaka ve sözleşme kurallarına aykırı davrandığı tesbit edilen üyeler hakkında, üyelik tipine bakılmaksızın sözleşmede öngörülen yaptırımlar uygulanır. Açıklanan sebeplerle üyelikten atılan kişi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz, yaptığı ödemenin iadesini isteyemez.
26. AstroFoni.com'da paralı üyeliklerin ödemesi kredi kartı ile yapılır. Üyelerin kredi kartı bilgileri, üyenin isteğiyle üyeliğinin otomatik olarak yenilenmesi için, sistem tarafından kaydedilir. Üyeler, üyelik süresinin sonunda Gold üyeliklerinin yenilenmesini istemezlerse bunu, ödeme işlemleri sırasında veya sonrasında ilgili formlardaki uygun alanları işaretleyerek belirtmelidirler. Üyenin ihmalinden doğacak sorunlardan AstroFoni.com sorumlu tutulamaz.
27. Satılan her üyelik için AstroFoni.com tarafından ilgili kanunlara uygun olarak fatura kesilir. Fatura bilgileri adına fatura kesilen üyelerin kontrolü için sistemde tutulur ve siteye her girişlerinde eski faturalarını incelemeleri sağlanır.
28. Paralı üyeliklerde üyenin kendi isteğiyle üyelikten ayrılması veya kanunlara, genel ahlaka ve sözleşme hükümlerine aykırı davranışı sebebiyle üyelikten atılması hallerinde üyelik ücreti kısmen ya da tamamen iade edilmez.

Güvenlik
29. AstroFoni.com'da üyelik ve ödeme işlemleri sırasında verilen bilgiler 128 bit SSL güvenlik alanı içinde aktarılır. "Secure Sockets Layer" kelimelerinin kısaltması olan SSL uluslarası bir güvenlik standartıdır. Bankalar, e-ticaret siteleri ve ödeme işlemi yapılan bütün İnternet sitelerinde özel-mali bilgilerin güvenli aktarımını sağlamak için kullanılır.
30. Üye, site olan iletişiminde kullandığı tüm metinlerde (e-postalarda, faxlarda veya mektuplarda) kredi kartı bilgilerini yazmamalıdır. Bu tip metinlerin ilgisiz kişiler tarafından görülemeyeceği garanti edilemez. Bu sebeple uğranılacak zararlardan AstroFoni.com sorumlu tutulamaz.
31. Üye, siteye giriş yaparken kullandığı şifrenin güvenliğini sağlamakla ve siteden ayrılırken “Çıkış” işlemi yapmakla yükümlüdür. Üyenin bu konudaki ihmalinden veya şifresini başkalarıyla paylaşmasından doğabilecek zararlardan AstroFoni.com sorumlu tutulamaz.
32. AstroFoni.com, gerekli gördüğü durumlarda verilen hizmetin sağlıklı ve güvenli olarak yürütülmesi için veya hukuki sebeplerle üyeler arasındaki anlaşmazlıkları takip edebilir. Ancak üyeler arasındaki iletişimi yönlendirmekle, müdahale etmekle yükümlü değildir. AstroFoni.com üyelere istemedikleri kişilerle iletişime girmemek ve onları engellemek konusunda azami teknik-teknolojik imkan ve aracı sunmuştur. Üye, istediği sınırlamayı kendisi yapabilir. Hukukun ve bu sözleşmenin ilgi alanına girmeyen konularda AstroFoni.com'in üyelere sınır koyma yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur.
33. AstroFoni.com üyeler tarafından sitenin herhangi bir bölümüne gönderilen herhangi bir veriyi sitenin huzuru, üyelerin güvenliği, hizmetin devamlılığı, teknik zorunluluklar; yasalara, genel ahlaka ve sözleşme hükümlerine aykırılık gibi gerekçelerle kısmen veya tamamen silebilir. Bundan dolayı AstroFoni.com'ten şikayetçi olunamaz.
34. AstroFoni.com bu sözleşme üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Değişiklikler sözleşmenin bulunduğu İnternet sayfasında ilan edilir.

Yaptırım ve Yetki
36. AstroFoni.com İnternet Holding A.Ş.'ye ait olup, bu sözleşme hükümlerini ihlal ederek AstroFoni.com, personeline, donanımına, yazılımına ve içeriğine verilecek zararı tazmin yükümlülüğü zararı veren üyeye aittir.
37. Bu sözleşme hükümlerine aykırı hareket edenlerin üyeliklerine son verilir. Sözleşmeyi ihlal sebebiyle üyeliği iptal edilenler hak iddia edemez.
38. Uyuşmazlık halinde yetki Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Mahkemelerinindir.