Dr.Dt. Gülbin KINACIGİL

Gülbin Kınacıgil enerji şifacılığı, regresyon çözümlemesi ve rüya konularında incelemeler ve atölye çalışmaları yapmış, çeşitli makaleler yazmış ve ruhsallıkla ilgili çeşitli konularda İRAD’da, Bilyay Vakfında ve MTIAD’da konferanslar vermektedir.

Dr.Dt. Gülbin KINACIGİL                

 

 

 

Gülbin Kınacıgil, 1986 yılında Ege Üni. Diş Hakimliği Fakültesi’nden mezun oldu.1993 yılında aynı fakültenin Protetik Diş Hekimliği AnaBilim Dalı’nda Doktora eğitimini tamamladı.

 

2000 yılından itibaren diş hekimliğinin yanısıra İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği’ne üye olarak ruhsal gelişim ve alternatif terapi yöntemleriyle ilgilenmeye başladı.

 

2013 yılında merkezi San Francisco ’da bulunan Transpersonel Psikoloji Enstitüsü’nde(yeniadıyla Sofia Üniversitesi) yüksek lisans eğitim programını tamamlayan Gülbin Kınacıgil son yıllarda enerji şifacılığı, regresyon çözümlemesi ve rüya konularında incelemeler ve atölye çalışmaları yapmış, çeşitli makaleler yazmış ve ruhsallıkla ilgili çeşitli konularda İRAD’da, Bilyay Vakfında ve MTIAD’da konferanslar vermektedir.

 

Eğitim

2013              Transpersonal Psikoloji Enstitüsü ‘de (yeni adıyla Sofia Üniversitesi)  Yüksek Lisans,

               San   Francisco / ABD

1993              Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Hekimliği ABD  Doktora, İzmir/ Türkiye

1986            Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, İzmir / Türkiye

 

Özel Kurslar / Seminerler/ Atölye Çalışmaları

2013                      “Transformation Through  Core-Issue Exploration” Atölye Çalışması, HansTendam,                                   İstanbul, Türkiye

2011                      “Active Dreaming&Dreamgates” Atölye  Çalışması,  Robert  Moss, Boston /  ABD

2011                      “EmbodyingtheDream; Imagination,Intuitionand Direct Knowing’’  Seminer Programı,

                SofiaÜniversitei, San Francisco /ABD

2011                      “DreamingtheSoulBack Home’’Atölye Çalışması,  Robert Moss, Connecticut /ABD

2011                      “Bereket ve Bolluk” Atölye Çalışması,   Mark Wentworth&Phlipe De Moura,

                İzmir / Türkiye

2010                      “TheStudy,Practice,Application of  World WisdomPsychologies’’  Seminer Programı,

                               Sofia Üniversitesi, San Francisco/ ABD

2010                      “DynamicTheatre” (Dinamik Tiyatro) Mark Wentworth&Philipe De Moura, İzmir / Turkiye

2009                      “Dreaming a New Dream ; Ridingthewaves  of Change‘’  Seminer Programı , İzmir/ Türkiye

2009                      “Hands  of  Healing” Atölye Çalışması,  Joy Adler, New York/ ABD

2009                      “Deep Memory Process (Derin Anı Süreci-DMP )’’ Atölye Çalışması,RogerWoolger,                       İstanbul/ Türkiye

2008                      “Past Life  RegressionTheraphy I –II  (Geçmiş Yaşam Terapisi)’’   IBRT Sertifika Kursu,   Dr.                     Janet                Cunningham&Jeffry  J. Ryan, Ankara / Türkiye

 2008                     “MeridianTherapies” (Meridyen Terapileri)  Atölye Çalışması,   Dr. William  Cheung,

                               İzmir / Türkiye

 2008                     “Gevşeme & Meditasyon”  Atölye Çalışması,   Reşat Güner, İzmir/ Türkiye

2007                      “EFT,  I –II” (Duygusal Çözümleme Tekniği) Atölye Çalışması,  Fadime Çelik Emir,

                               İzmir / Türkiye

2007                      “Reiki  I-II –III”  Atölye Çalışması,  Fadime  Çelik Emir / Türkiye

2006                      “EricksonianHypnosis I-II-III” Sertifika Kursu, JeffryZeig& Tamer Dövücü,  İstanbul /  

                           Türkiye

2005                      “NLP  Practioner& Master Practioner”, Tamer Dövücü , İzmir / Türkiye