BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY

16 Mart’ta saat 19:07’de Ay Güneş Başak-Balık aksında karşı karşıya gelecek ve 26 derece Başak burcunda Dolunay oluşacak.


Toprak elementinin değişken nitelikler taşıyan burcu Başak, doğada hasat zamanını temsil eder. Emek verip yetiştirdiğimiz ürünlerin toplanıp, değerlendirildiği ve verim alındığı bir dönemdir.


Başak burcu iş, çalışma, hizmet, eğitim, üretim, günlük hayatımızın rutinleri, sağlığımız ile ilgili her konuyu kapsar. Yönetici gezegeni Merkür burada zihinsel olarak çok analitik, titiz ve detaycıdır. Detayları gözden kaçırmaz, eksik ve hataları bulur, ortaya çıkartır. Başak kusursuzluk arzusuyla her şeyi mükemmelleştirmek ister.


Yüksek görev duygusu ve sorumluluk sahibi Başak, çalışkan doğasıyla kendini yıpratırcasına emek sarf edebilir. Her şeyin en iyisine ulaşma içgüdüsü nedeniyle hem kendisine hem de çevresine karşı aşırı eleştirel davranabilir.


Dolunay zamanı Ay tüm enerjisini bulunduğu burç vasıtasıyla ortaya çıkaracaktır.


Başak burcu dolunayı hayatımızı çok daha fazla sorguladığımız, hata ve eksiklerimizle yüzleştiğimiz bir zamanı işaret ediyor.


Balık yeni ayı ile başlayan içsel uyanış ve farkındalıklar dolunayda daha belirgin hale gelebilir. Dolunay haritalarımızda hangi alanda oluyorsa orada bir hesaplaşma ve hasat var demektir. 

Bu hasat verimli de olabilir, kayıplar da meydana gelebilir. Kuşkusuz bu geçmişte yaptığımız çalışma ve hizmetlerin karşılığı olacaktır. Gözden kaçırdığımız tüm detaylar, hesaplar, kusurlar ve ihmaller karşımıza çıkabilir. Gökyüzünde Mars ve Satürn retro pozisyonda zaten orta vadeli bir geçmişle hesaplaşma döneminde olduğumuzu da vurguluyor.


Merkür Kova burcunda özgür ve rasyonel bir zihinle toplumsal ve evrensel kavramlara dikkat çekiyor. Satürn Güneş ve Ay ile olumlu görünüm yaparak uzun vadeli yapılandırmalar için destekleyici olacak. Ancak hataları ve eksikleri düzeltmek, yola öyle devam etmek gerekiyor.


Dolunay anına göre çıkarılan haritada Terazi Burcu yükselerek, özellikle ilişkiler, ortaklıklar, hak, hukuk, adalet, diplomasi, rakipler ve açık düşmanlıklara dikkat çekiyor.


basak-dolunay.jpg


Yönetici Venüs haritanın dördüncü evinde güvenliğimiz, sahip olduğumuz maddi manevi değerler, topraklarımız, evimiz, vatanımız, ebeveynlerimiz ile ilgili bölgede ve Uranüs ile gergin açıları devam ederek stres ve huzursuzluk yaratıyor.


Dolunay haritanın on ikinci evinde doğuyor. On ikinci ev  gizli olan, saklanan, toplumdan soyutlanan, geri planda kalan kavramlarla ilgilidir. Bunlar  bilinç altımızda, ruhumuzla ilgili bilmediğimiz kavramlar olabileceği gibi, bizden gizlenen oluşumlar, düşmanlıklar da olabilir.


Dolunay ışığı ile bu durumları aydınlatacak ve farkındalıklar kazandıracaktır. Gizli hesapların, hataların, kusurların, düşmanlıkların ortaya çıktığı bir süreçteyiz.


Başak dolunayı sağlık, hijyen, beslenme ve günlük hayatımızın rutinlerine dikkat çekiyor. Bu dönemde özellikle sindirim sistemi ve bağırsaklar daha hassas olabilir. Stres tabanlı psişik problemler artış gösterebilir.

Dolunayda sağlık ile ilgili bazı farkındalıklar yaşayabilir, günlük hayatımızı düzenleyebilir, yeni bir beslenme ve diyet programına başlayabiliriz.


Başak dolunayında Başak yeniayında başlayan bazı işe ve girişimler sonuç verebilir. Bu süreçte yaşananlar gözden geçirilip, değerlendirilir ve dönüşümler meydana gelebilir. Özellikle iş, çalışma koşulları, tarım, çiftçilik, eğitim ve sağlık sektöründe bu gelişmeler hızlanabilir.


TÜRKİYE’DE BAŞAK BURCU DOLUNAYI


Ülkemizin horoskopunda  Dolunay dördüncü evde meydana gelecek. Dördüncü ev ülke haritasında halkın güvenliği, geçmiş değerleri, toprakları, madenleri, tarımı, muhalefeti simgeler. Dolunay bu bölgeyi aydınlatırken, natal haritada on ikinci evde yerleşen Ay ile kare açı yapacak.


Ay halkı temsil ettiğine göre ve dördüncü evin doğal yöneticisi olduğuna göre halkdan gizlenen bazı kavramların açığa çıkmasını bekleyebiliriz. Kuşkusuz huzursuzluğun ve gerginliğin artabileceği bir dönemde olacağız. Hapishaneler, tutuklular, yasalar ve yargı ile ilgili konular da hızlı gelişmeler olmaya devam edebilir.


Mars ve Satürn’ün retro harekette olması Türkiye’nin natal Jüpiter, Satürn ve Merkür’ü ile açı yapması hızlı gelişmelere neden oluyor. Jüpiter onuncu evde yerleşen Güneş’i desteklese de Satürn şu sıralarda onuncu ev yöneticisi Jüpiter’in üzerinde retro harekette olduğu için ülke yönetiminin ve liderin hataları ve kusurlarıyla yüzleşmeyi arttırıyor.


Jüpiter altıncı evi de yönettiğinden kamu çalışanları, sağlık ve güvenlik hizmetleri ile ilgili bazı sıkıntılar yaşanabilir. Başak dolunayı iş ve hizmet ile ilgili konuları işaret ettiğine göre bazı iş bırakma eylemleri ve grevler ile karşılaşabiliriz. Bunlar hükümetin yaptığı uygulamalara bir tepki niteliğinde olabilir.

Beşinci evdeki yoğun etkileşim ve iki gezegen retrosu kamu spekülasyonunu ve tepkileri arttırabilir. Burası yine gençler, çocuklar, doğum, eğitim, medya, yayıncılık, organizasyonlar, halka açık yerler, meydanları işaret ediyor.


Jüpiter’in üzerindeki retro Satürn Dolunay ile olumlu açı içerisinde. Halkın lider arayışındaki sorgulamaları arttırıyor. Beşinci evdeki bu yoğunluk halk kahramanları ve yeni lider adaylarını daha fazla gündeme taşıyabilir.

Bir diğer ayrıntı Dolunay derecesi ülkemizin natal haritasında Juno ile kavuşuyor. Juno kişisel haritalarda evlilik, resmi birliktelikler ve iş ortaklıklarını temsil eder. Ülke haritasında evlilik kurumu ya da ülkenin amaçları doğrultusunda yaptığı işbirlikleri ile ilgili olabilir. Dispozitör Merkür’ün üzerinde beşinci evde retro Mars bulunuyor. Terazi’nin yöneticisi Venüs ise şu sıralarda haritanın sekizinci evinde ve natal Güneş’e kare yapıyor. Bu yerleşimler evlilik, aşk, cinsellik veya gizli işbirlikleri ile ilgili ülke gündemini etkileyecek skandallar ortaya çıkarabilir.


Dolunay haritasın da yükselen Terazi burcunun 7 derecesi Türkiye’nin natal haritasında dördüncü evdeki Mars’ın tam üzerinde görünüyor. Eşzamanlılıkla çalışan astrolojide tesadüf diye bir şey olamayacağına göre muhalefetin etkinliği artacak gibi görünüyor. 


TabiiMars’ın ülkedeki silahlı kuvvetleri, askeri ve polisi işaret ettiğini de düşünürsek gerilim ve stres azalacak gibi görünmüyor. Ülke güvenliğini ve huzurunu tehdit edecek ani şiddet, terör gibi durumlar ortaya çıkabilir. Üstelik ay sonunda Uranüs etkili tansiyonu yüksek bir yeni ay doğacak. Beklemediğimiz, sürpriz durumlara hazır olmalıyız.


Böyle bir atmosferde sakin ve sağduyulu davranmak zor olsa da Başak Dolunayı bizi soğukkanlı, mantıklı, planlı, hesaplı davranmaya ve bütünün içindeki detayları gözden kaçırmamaya davet ediyor.


Ülke olarak kadersel dönüşümler geçirdiğimiz bu dönemde hem kendimizi hem bizi yönetenleri acımasızca eleştirmeli dürüst hizmet, bilim ve aklın yolundan şaşmamalıyız.


Bu hasat dolunayında tüm hesapların ortaya dökülmesi, yapılan iş ve hizmetin detaylarının gözden geçirilmesi, bize yararlı olanla yararsız olanın ayrılması gerekiyor. Ancak bu şekilde Koç yeni ayı ile gelen güçlü değişim ve dönüşüm enerjilerini doğru değerlendirebiliriz.


( Yükselen burcunuzu bilmiyorsanız hemen NÖBETÇİ ASTROLOĞA sorup öğrenebilirsiniz)

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan) 

Başak burcunda oluşacak dolunay, günlük hayatınız, rutinleriniz ve iş yaşamınızda bazı dönüşüm ve sonuçlanmalar meydana getirebilir. Bu dolunayı yaşam şeklinizde gereksiz ve zararlı olan her türlü davranış ve alışkanlıktan kurtulmak, sağlığınızla ilgili olumlu adımlar atmak için yapıcı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. 

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs) 

Başak burcu dolunayı ile birlikte yaratıcı çalışmalarınız, spor, sanatsal faaliyetleriniz, flörtler ve çocuklarınızla ilgili bazı kavramlarda önceden başladığınız girişimlerde sonuçlanmalar olabilir. Bazı konulardaki eksikleri ve yanlışları fark edip yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Duygusal hayatınızın canlanması ve romantizmin artması mümkün.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran) 

Başak burcunda oluşacak dolunay ev ve aile konularına dikkat çekiyor. Aile üyeleri ve ebeveynlerle  ilgili bazı gelişmeler yaşayabilir, ev alımı, satımı, taşınma, kiralama, tadilat vb. konularda sonuçlar alabilirsiniz. Duygusal hassasiyetiniz artabilir. Mide ve sindirim sisteminizi korumalı, beslenmenize özen göstermelisiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz) 

Başak burcunda oluşacak dolunay sizin yakın çevreniz, kardeşleriniz, eğitim, seyahat , iletişim ve ticari faaliyetleriniz ile ilgili alanlarda sonuçlanmalar getirebilir. Kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz, yaratıcılığınızın arttığı bu dönemde iletişim, yayıncılık, medya internet ile ilgili hızlı gelişmeler de yaşayabilirsiniz. 

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos) 

Başak burcunda oluşacak dolunay para ve kazançlarınızı temsil eden alanda olacak. Eylül ayında başlayan bazı iş girişimlerinden sonuç alabilir, yeni gelir imkanları  ile karşılaşabilirsiniz. Eviniz ve aileniz ile ilgili alışverişler gündeme gelebilir.


BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül) 

Başak burcunda oluşacak dolunay bütün gözleri sizin üzerinize çevirebilir. Kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz, enerjinizin yükseldiği bir dönemde olacaksınız. İş, kariyer ve özel hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Duygusal hassasiyetiniz artabilir, sağlığınıza özen göstermelisiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim) 

Başak burcunda oluşacak dolunay biraz daha içe dönmenize ve kendi kabuğunuza çekilmenize neden olabilir. Bunu bir fırsat bilip kişisel bakımınızla ilgilenebilir, sağlık kontrolleri yaptırabilir, ruhsal çalışmalara katılabilirsiniz. Fiziksel ve zihinsel olarak dinlenip, arınabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım ) 

Başak burcunda yaşanacak dolunay bazı gelecek hedefleriniz, projeleriniz, grup faaliyetleriniz ile ilgili sonuçlanmalar meydana getirebilir. Arkadaşlarınız ile olan ilişkilerinizi gözden geçirebilir, dönüşümler yaşayabilirsiniz. Bu dolunay sizi önemli bir isteğiniz ve hayalinize de kavuşturabilir.


YAY (23 Kasım-21Aralık) 

Başak burcunda oluşacak dolunay sizin kariyer evinizi etkileyecek. Toplum önündeki statünüzü etkileyecek kariyerinizde olacak bir değişim veya sosyal kimliğinizde dönüşümler olabilir. Bir süredir ilgilendiğiniz iş ve çalışmaların sonuçlarını alabilirsiniz. Üstleriniz ve otorite kavramları ile ilgili hızlı gelişmeler gündeme gelebilir.OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak) 

Başak burcunda oluşacak dolunay, yurtdışı, medya, yayıncılık, yüksek öğrenim veya hukuk ile ilgili kavramlarda bazı sonuçlanmalar getirebilir. Kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz, moral ve iyimserliğinizin yükseldiği bir dönemdesiniz. Geleceğinizle ilgili düşüncelerinizde değişimler olabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat) 

Başak burcunda oluşacak dolunay ortak kazançlar, krediler, sigorta, vergi, miras, nafaka vb. konuların sonuçlanmasını sağlayabilir. Maddi konularda hızlı gelişmeler olabilir, yatırımlarınızdan sonuç alabilirsiniz. Bu dönemde bir sağlık sorunu ile ilgili tedavi ve operasyon da gündeme gelebilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart) 

Sizin ikili ilişkileriniz ve ortaklıklarınızı temsil eden alanda olacak dolunay özel bir ilişkinizle ilgili yeni kararlar vermenize neden olabilir. Eşiniz veya partneriniz önceliğiniz olacak. Balık burcundaki yoğun etki kararlarınızın duygusal olacağını ve fazla coşkulu, iyimser davranabileceğinizi gösteriyor. Ortaklı işleriniz ve işbirliklerinde dönüşümler meydana gelebilir.

Sevgilerimle Astrolog 

Demet BALTACI