TATAVA YAPMA JÜPİTER KOÇ INGRESS 2014

TATAVA YAPMA JÜPİTER KOÇ INGRESS 2014


20 Mart 2014 Ankara’ya göre çıkarılan Koç Ingress haritasını incelediğimizde özellikle önümüzdeki 3 ayın çok hareketli geçeceğini söyleyebiliriz. Yükselenin terazi olması sosyal konuların, eşitlik, adalet, ilişkiler anlamında ön plana çıkacağını gösteriyor. Yükselen Algorap kavuşumu bu yıl ülkenin tehlikeli bir sürece girdiğini belirtiyor. Halk zarar görebileceği gibi zarar verme eğiliminde de olabilir. Yükselen yöneticisiVenüsün 4. Evde kovada olması özgürlük, eşitlik ve adalet taleplerinin ülke geneline yayılacağı ve toplumsal bir muhalefet oluşacağını gösteriyor. 5. Ev çizgisiyle kavuşum yapan Venüsün yükselen ve Uranüse yaptığı açılar toplumsal algı ve bilinçlenmeyi destekliyor olsa da


1. Evde marsın zarar gördüğü terazide retro olması genel olarak ciddi bir huzursuzluğa işaret ediyor. Retro mars zarar görme, kurban olma, kurban etme, hakkının yendiği duygusu, gecikmiş adalet algısı, kin ve bastırılmış öfke temalarını ön plana çıkarıyor. Burada Mars Arcturus ile kavuşumda. Hür irade, kendi geleceğini saptama ve savaşçılık konularına vurgu yapıyor. Güç kanalıyla adalete ulaşma, gecikmiş adalet için yoğun bir halk mücadelesini işaret ediyor. Halk özgürlükleri ve adalet için yoğun bir mücadeleye giriyor. 20 Marttan sonra özellikle Marsın retro olduğu dönem boyunca halk hareketlerinin artacağı, kontrol edilmesi zor şiddet ve terör eylemlerinin olabileceği ve halkın zarar görebileceği konusunda bizi uyarıyor.


Marsın kuzey düğümle kavuşmuş olması halkın mücadele edeceğini, dramatik duygusal dönüşümler yaşanabileceğini, halkın duygusal olarak zorlanacağını gösteriyor. Halkın genelinde infial yaratan ve tepkilere yol açan şiddet olayları görülebilir. Ayın Satürnle akrepte 2. Evde kavuşmuş olması kuraklık ve kıtlık yaşanabileceğini gösteriyor. Ekonomide bozulma, parasal değerlerde azalma, halkın genel ekonomik durumunun kötüye gitmesi, ülkenin ürettiği mal ve hizmetlerin azalması söz konusu olabilir. Kanunlar, yükümlülükler ve yeni vergilerle halk kısıtlanabilir. Ciddi bir krize hazır olmalıyız. Burada retro Satürn geçmişten gelen hataların bedellerini ödeyeceğimizi gösteriyor.


Satürnün 5. Evdeki şans noktasına kare yapması da gelir azalması ve krizin sektörel olmaktan öte ülke geneline yayılacağını işaret ediyor. Ay Venüs karesi parasal daralmayla birlikte tarımsal ürünlerde de verimsiz bir döneme işaret ediyor. Jüpiterin yençte MC ile kavuşmuş olması iktidarın genel tavrının ülke sevgisi ve bütünlüğü olarak değişeceğini, vatan, bayrak, aileler, korumak ve birlik gibi konuların gündeme geleceğini gösteriyor. Jüpiterin bu konumu aslında ülke üzerinde koruma etkisi de yapıyor.


Haritanın tamamının gerilimli olduğunu düşünecek olursak halkı koruyan ve bir arada tutan tek unsur ortak gelenekler, inanç, ülke sevgisi, koruma içgüdüsü ve empati olabilir.


Jüpiterin Ay, Neptün, Merkür ve Chiron ile yaptığı açılar halkın ekonomik çöküntüyü inançla aşma potansiyeline vurgu yapıyor. Ancak yine aynı açılar halkın kandırılma potansiyeline de işaret ediyor. Yani aslında burada toplulukların dini değerlerle, romantik hayali konuşmalarla, dejenere haberlerle bir çeşit inanmış, adanmış, saplantılı ruh haline bürünebileceğini, iktidarın halkı provake edebileceğini gösteriyor. İktidarın işi çok zor görünüyor. ASC Jüpiter karesi genel olarak halkın iktidarla gerilim içinde olacağının işareti.


İktidar ve ülke lideri aile ve akrabalık ilişkileri ile de sorgulanacak. Uranüs Jüpiter karesi iktidar partisinde ani değişimler getirebilir. Güvenlik güçleri, işçiler, sağlık çalışanları, tekstil işçileri, memurlar hükümete karşıt olabilir, grev ve ani hareketler görülebilir. Pluto Jüpitere karşıt. Muhalifler de değişim dönüşüm geçiriyor. IC noktasında Pluto Vega kavuşumu muhalefete politikada şans verirken muhalefetin şan, şeref ve onur kavramlarına odaklanacağını gösteriyor.


Hükümete karşıt hareket eden paralel yapı da dönüşüyor ve itibar kazanıyor. Muhalefet çok sert olabilir. Ayrıca gizli düşmanlar, çeteler, suç örgütleri, paralel yapı ve komşulardan da iktidara sert muhalefet gelebilir. Plutonun 3 ve 4. evleri işaret etmesi basın, eğitim kurumları, çiftçiler ve bölünme isteyen grupların da çok sert muhalefet yapacağını gösteriyor. İktidar ve muhalifler arasında güç savaşları konusunda uyarıyor.


Aslında haritanın geneline bakıldığında kova tipi harita ve iktidarı temsil eden Jüpiter odak gezegen. Burada iktidar yapısal, kültürel, dini, eğitim durumu, aile ilişkileri, ülke bütünlüğü, bağlılık başta olmak üzere birçok konuda sorgulanacak ve toplumun her kesiminden muhalefetle karşılaşacak.


Ülke 2014 yılında iktidara odaklanacak. Her ne kadar genel seçimler bu yıl olmasa bile Güney düğüm Vertex kavuşumunun Jüpitere yaptığı Q açının kadersel değişimleri göstermesi hayli ilginç. Yerel seçimlerden iktidar partisinin 1. Parti olarak çıkması daha çok soruna neden olabilir. 5. evdeki Neptün, Merkür Chiron kavuşumu haberleşmede dezenformasyona işaret ediyor. Bu dönemde duyulan herşeyin aslında sorgulanması gerekiyor.


Hayali haberler, belirsizlik, dini sömürü, dolandırıcılıklar, fanatizm, fantezi ürünü skandallar halkın gündemini fazlasıyla meşgul edebilir. ASC Neptün BQ açısı halkın inandığı ve ideal haline getirdiği değerlerle de sınanacağını gösteriyor. Halka açıklanan ekonomik göstergeler hayali olabilir. Borsa ve para piyasalarındaki belirsizlik devam edecek görünüyor. Neptün Deneb Agide kavuşumu bahar aylarında küçük hayvanlardan gelebilecek saldırı vakaları, hastalık, balık, tavuk gibi besinlerden zehirlenme vakaları konusunda uyarı niteliğinde.


Merkür Formalhaut kavuşumu idealist basın mensuplarının itibar kazanacağını ancak kendi çıkarları için manüplasyon yapmış olanların da tüm kazandıklarını bir anda kaybedeceğini gösteriyor. Güneş 6. Evde halkın genel durumu, sağlığı ve güvenliğe dikkat çekiyor. Ülke liderinin sağlık sorunları gündeme gelebilir. Yönetici marsın retro olması ülke liderine bir saldırı olabileceğini de gösteriyor.


Uranüs 6. Evde günlük hayatımızda hareketli isyankar tutumların, ani değişikliklerin, halk hareketlerinin ve güvenlik güçleriyle ilgili ani durumların oluşabileceğini gösteriyor. Ülke lideri mevcut durumu korumak ve asayişi sağlamak için yoğun çaba harcayacak. Genel halk sağlığıyla ilgili sıkıntılı durumlar oluşabilir. Uranüsün Jupiter ve Plutoya yaptığı sert açılar güvenlik güçlerinin iktidar ve muhalefet arasında kalacağı, asayişi sağlamanın bu yıl ana konu olacağı ve ciddi gerilimli durumlar oluşacağının habercisi. Uranüs ASC ye de karşıtlık yapıyor. Halk güvenlik güçleriyle çatışıyor.


Özet olarak bu yıl haziran sonuna kadar olan olaylar tüm yılı etkileyecek. Sular kolay durulmayacak. Ülke çok zorlu bir süreçten geçecek. Günlük yaşam, güvenlik, halkın refahı ve duyguları, iktidar, ülke lideri, siyaset, geçmiş hatalar ve gelecek kaygısı, kısaca var olma mücadelesi ana tema olacak. Sessiz kalmış, hakkı yenmiş, bastırılmış, kinlenmiş kalabalıkların korku eşiğini aşması söz konusu olabilir. Özgürlük, eşitlik, adalet temaları ile yer yer isyanlar çıkabilir. Halk iç ve dış mihraklarca provake edilebilir. Patlama, uçak kazası, tren kazası, terör ve şiddet olaylarında artış olabilir. Skandallar ülke genelini meşgul edebilir. Ekonomik kriz de eklenince halkın genel duyguları çok hassas ve değişken olabilir.


Yerel seçimler kin ve intikam duygusuyla geçebilir. Seçim sonuçları kimsenin memnun olmamasına ve olayların tırmanmasına neden olabilir. Ülkedeki gerginlik halkın milli değerler, birlik bütünlük, ulusalcılık yönünde doğal bir yaklaşım sergilemesine, ülke sevgisiyle inanç kavramının birleşmesine ve yeni bir iktidar arayışına neden olabilir.


Demokrasi bildiğimiz şekilde ilerlemeyebilir ve huzur sandık dışı yollarla aranabilir. Tetikleyiciler 30 Mart 2014 – 9 derece Koç burcunda yeni ay Seçimler gerilimli bir ortamda gerçekleşiyor. Yeni ayın Uranüs üzerinde olması ani olaylar olabileceğini, seçimler sonrasında eylemler olabileceğini gösteriyor.


Yeni ay döneminde ekonomiyle ilgili sıkıntılar oluşabilir. Seçim ertesinde ani zamlar, vergiler ve kısıtlamalar gelebilir. Sonuçlar iktidarı çok memnun etmeyebilir ancak muhalefetin de tam anlamıyla memnun olacağını söylemek mümkün görünmüyor. Seçime şaibe karıştığı görüşü halkta huzursuzluk yaratabilir. Ülke lideriyle ilgili yeni bir süreç başlıyor. Uranüsle kavuşan yeni ay Jüpiter ve MC ye kare yapıyor. Hükümetten ani istifalar gelebilir. 15 Nisan 2014 -25 derece Terazi burcunda ay tutulması Tam ay tutulması 1. Evde gerçekleşecek ve çok etkili. Retro mars ve kuzey düğüm üzerinde gerçekleşiyor. Gizli kalmış duyguları tetikleyip açığa çıkarması söz konusu. Burada özgürlük, adalet, şiddet, ve intikam duygularını tetikleyebilir.


Tutulma öncesinde veya civarında halk hareketlerinde artış olabilir ve bu eylemlerde istenmeyen şiddet olayları görülebilir. Tutulma yöneticisi transit Venüs balıkta ve 5. Evde. Burada gençler, çocuklar, kadınlar, doğa, hayvanlar, sanat konusunda duyarlılığı artırıyor. Transit retro Satürn tutulma noktasına açı yapıyor. Kaybedilenler için adalet arayışına vurgu yapıyor. Bu dönemde Gezi parkı olaylarında kaybedilen gençlerin davalarında gelişmeler ve sonuçlanmalar olabilir. Davalarla ilgili ciddi bir kamuoyu oluşabilir. Temmuza kadar bu davalar sonuçlanabilir.


Sorumlular ciddi cezalar alabilir. Bununla birlikte doğa, yapı, imar gibi konulardaki davalar ile spor, çocuk istismarı, hayvanlar ile ilgili hukuksal konular da gündemde olacak. Bakanlarla ilgili fezlekeler de fezleke olmaktan çıkıp yargıya taşınabilir. Din adamlarıyla ilgili olaylar açığa çıkabilir.


Ayrıca gemiler, deniz kazaları, denizler ile ilgili konular gündeme gelebilir. Yine halka yoğun biber gazı görünüyor. Toplumsal duyarlılık, idealizm, sanat ve yaratıcılıkta artışa işaret ediyor. Halkın maddi durumunu düzeltmeye yönelik yeni ticari ve bankacılık düzenlemeleri gündeme gelebilir. Halkta yoğun coşkun duygular oluşabilir. Yeni uluslararası ticari anlaşmalara imza atılabilir.


Dış işleri bakanı veya uluslararası politikada ani değişiklikler olabilir. 29 Nisan 2014 – 8 derece Boğa burcunda Halkalı Güneş tutulması Bu güneş tutulması natalde parlementoyu ve ülke liderini etkilerken Ingress haritada 1-2/7-8. Evlerde etkili oluyor. Tutulma 6 aylık bir süreçte etkili görünüyor. Güneş tutulmaları yeni olayları başlatması açısından önemli olmakla birlikte bu tutulmaya Merkürün eşlik etmesi olayları hızlandırıcı etki yapıyor. Ülke borçları ve parasal kaynaklarla ilgili yeni durumlar gündeme geliyor. Ekonomik kriz patlayabilir. Bununla birlikte ilişkilerde bozulma, boşanmalarda artış görülebilir. Tutulma yönetcisi Venüs Ingress haritada topraklar, ülke güvenliği, toplumsal barış temalarına vurgu yapıyor. Tutulmanın 8. Evi işaret etmesi ve ev çizgisi üzerinde olması ölüm ve dönüşüm temalarını ön plana çıkarıyor.


Tutulma öncesinde özellikle 23 Nisan sabahındaki açılar çok ilginç. Retro mars Algorapla kavuşarak yükselen üzerinde konuşlanıyor. Uranüs, Pluto, Jüpiter, Mars arasında oluşan tam T kare açı kalıpları TC üzerinde köşe evlerde Grand Cross denilen çok zorlu bir açı kalıbı oluşturuyor. Zorlu, şiddetli dönüştürücü tecrübelere işaret ediyor. Güneş Shratan ile kavuşumda ve tutulmada da Hamal ile kavuşum yapıyor. Cinayet ve gaddarlık temalarını vurguluyor. Tüm bu göstergeler sonu ölümle sonuçlanacak çatışmalara işaret ediyor. Halk, iktidar, güvenlik güçleri, ordu, muhalifler, gizli örgütler karşı karşıya geliyor. Asayiş, ülke güvenliği ve toprak bütünlüğü tehlike altında kalabilir.


Uranüs Pluto kareleri zorlu dönüşümlerle özgürleşme temalarına ve yönetim tarzı, şekli ve yöneticilerde değişimlere işaret eder. Ancak bu süreç ani olaylarla başlayan köklü değişiklikler ve uzun bir mücadeleyle devam eden bir durumdur. Haritanın geneline baktığımızda 20-24 Nisan aralığında yoğun olarak halk hareketlerinin artacağını, provakasyonlar olacağını, ölümle sonuçlanan şiddet olaylarının görüleceğini, aşayişi sağlamak için ordunun devreye girebileceğini söyleyebiliriz. Bu süreç hükümetin düşmesi ile sonuçlanabilir.


Ingress haritada MC noktasının Sirius ile kavuşumu iktidarın kurallara uymayıp kendi kurallarıyla hareket etme yoluna gidebileceğini ve diktatörce tavırlar sergileyebileceğini gösteriyor. Hapis ve kısıtlanma riskine işaret ediyor. MC yöneticisi Ayın retro Satürnle kavuşumda olması da hükümetin kanunlarla sıkışabileceğini ve kısıtlanma riskini destekliyor. 2014 yılında demokrasi alışılageldiği şekilde işlemeyebilir.


Saygılarımla


Çiğdem Çiğdemtepe