Boğa Burcunda Dolunay...Para, Aşk, Tutku!..

7 Kasım’da saat 00:24’de  14 derece Boğa burcunda Dolunay meydana geldi...


Toprak elementinin sabit nitelikli burcu Boğa, para ve maddi kaynaklarımız, mal varlıklarımız, toprak ve toprağa bağlı değerler, dünyasal beş duyuya hitap eden kavramlar, uzun süreli kalıcı niyetlerimiz, aşk, sevgi, evlilik ve sanatsal kavramlardaki beklentilerimizle ilgilidir.


Boğa- Akrep hattındaki enerjiler sahip olduğumuz değerler ve başkalarıyla paylaştığımız kaynaklar arasında ikilemler, kaygılar, farkındalıklar ve bazı sorumluluklar gündeme getirebilir. Maddi manevi güvenliğimiz için aşırı talepkar davranabiliriz. 


Bedensel ve duygusal olarak daha hassas olabileceğimiz gibi yeme, içme, beslenme ve maddi arzularımızda aşırıklar da gözlenebilir. Aslan burcundaki Jüpiter’in uzak bir orb ile olsa da dolunay hattına kare açı yapıyor olması bu dürtüleri arttırabilir. Boğa burcu bedenimizde boyun, ense, boğaz, bademcikler, ses telleri, solunum yolları, çene, kulak altı bezleri, tiroidi yönetir. Bu bölgeler daha hassas olabileceği için, özen göstermeli ve korumalıyız. Bu bölgelerde yapılacak operasyonlardan uzak durmak daha doğru olacaktır.


Dolunay Almach sabit yıldızı ile kavuşuyor. Bu yıldız Venüs ile ilgilidir ve Venüs’e ait konularda başarı verir. Maddi güven, zenginlik, emlak, mülk ve topraktan elde edilen gelirler, sanatsal, sosyal ve artistik başarı, popülerlik, cazibe, aşk, sevgi, cinsellikte doyum bu yıldızın vaadettikleri arasında yer alır. Ay Buteyn Ay durağında yer aldığı için aşk, sevgi, ilişkiler ve kadınlara yönelik kavramlarda da olumlu olarak kabul edilir.


Dolunayın yönetici gezegeni Venüs, Akrep burcunda zarar gördüğü bir yerleşimde ve Güneş’e yakın olduğu için yanık pozisyonda… Bu durumda yukarıda bahsettiğimiz kavramlarda kişisel egoların, hırsların ön plana çıkabileceğiniz bazı çatışma ve mücadeleler içerisinde olabileceğimizi söyleyebiliriz.


Akrep burcunun signifikatörü Mars, Oğlak burcunda güçlü ve kararlı, üstelik Plüton’a doğru ilerliyor. 11-15 Kasım aralığında Mar Plüton ile kavuşacak ve Uranüs’e kare açı yapacak. Üstelik bu dönemde Venüs Akrep burcundaki Satürn ile kavuşacak. Maddi manevi güvenliğimizi tehdit altında hissedebiliriz. İçimizde tuttuğumuz arzu, istekler ve hırslar büyük bir patlama ve savaş çağrısı yapabilir. Bu maddi beklentiler, para, toprak, sahip olduğumuz değerler ile ilgili olabileceği gibi, aşk, cinsellik ve kişisel tutkular ile de bağlantılı olabilir.


Boğa genel olarak yavaş bir burçtur, sabırlı ve inatçıdır. Yüzeysel gelip geçici kavramlarla ilgilenmez. Bir şeyi gerçekten istediği zaman da kolay kolay vazgeçmez. Eğer gerçekten sahiplendiğiniz, istediğimiz kavramlar varsa bunlar için mücadele edebilir, elde edebiliriz.

Dolunay bizi hedeflerimize yaklaştırabilir.


Dolunay zamanları Yeniayda doğan enerjilerin ve niyetlerin görünür hale geldiği zamanlardır. Bu dolunay öncesinde Akrep burcunda bir Yeniay ve Güneş tutulması yaşamıştık. Sıradan bir yeniaya göre etkilerin kat kat güçlü ve kalıcı olduğunu söyleyebilirim. Güneş tutulması yazımda dolunayda karşımıza çıkabilecek kavramlardan da bahsetmiştim. Tekrar gözden geçirilebilir.

boga-dolunay.jpg


Tutulma anı haritasında Regulus sabit yıldızı yükseliyor. Bu en önemli kraliyet yıldızıdır. Büyük güç, statü, başarı, liderlik özellikleri verir. Aslında yükselende yer alması ünlü kişilere, lider ve yöneticilere de özel bir vurgu yapıyor. Kişisel olarak da hedeflerimize ulaşma konusunda başarı şansımızı arttırıyor. Ancak kraliyet yıldızları büyük başarılar verebileceği gibi bazı bedeller de ister. Herşeyden önce kişisel egolarımıza ve hırslarımıza dikkat etmemiz gerekir. Aksi halde büyük çıkışların, hızlı inişleri de olabilir.


DOLUNAY TÜRKİYE’Yİ NASIL ETKİLER?

Dolunay ülkemizin horoskopunun onbirinci evinde meydana geliyor. Geçtiğimiz Güneş tutulması Türkiye’nin Natal Güneş’i ve progrees Ay, Satürn kavuşumunun üzerinde meydana gelmişti.


Bu dolunay Güneş tutulmasının işaret ettiklerinin biraz daha görünür olduğu bir dönem. Tutulma enerjileri aslında ülkemizi Mart ayına kadar etkilemeye devam edecek. 


Dolunayın gerçekleştiği onbirinci ev, mundane astrolojide  yerel yönetimler, azınlıklar, müttefik ülkeler, yabancı ülkelerle olan anlaşmalar, ulusal hedefler, projeler, toplum ve insanlık yayrına yapılan çalışmalar, grup faaliyetleri, dernekler, vakıflar, meclis, kanunlar ile ilgilidir. 


Dolunay bu kavramları aydınlatıp bazı farkındalıklar ortaya çıkaracaktır. Yukarıda bahsettiğim, Mars’ın Plüton ve Uranüs ile yapacağı sert görünümler ülkemizin natal Plüton’unu da tetiklediği için özellikle dolunay haftası ve

11-15 Kasım aralığı ülke içerisinde sters ve gerginliği arttırabilir.


Boğa burcu sahip olduğumuz değerler, toprak, maddi, manevi güvenliğimizle ilgili kavramlarda hassasiyetleri arttırabilir. 


Mars Plüton kavuşumu şiddet, çatışma, terör, patlama, savaş vb. kavramlarda çok fazla risk taşıyor.

Sınırlarımız ve komşu ülkelerdeki sorunlar halk olarak hepimizi zorlayabilir. Mars’ın asker, ordu, savaş temsilcisi olması ve natal Mars ile kare açıda bulunması bu etkileri daha da güçlendiriyor. Bu arada Akrep burcunda ilerleyen Venüs natal Venüs ile, Satürn ise Jüpiter  ile kavuşuyor. 13-15 Kasım aralığında Venüs Satürn kavuşumu ülkemizin natal Jüpiter’i ve Verteks noktası üzerinde olacak. Jüpiter altıncı ve onuncu evlerin yöneticisi.  Onuncu ev, ülke yönetimi, hükümet, lideri, altıncı ev ise kamu çalışanları, işçiler, hizmetliler, ordu, asker, polisi işaret eder. 


Satürn bu alanlarda sorumluluk, kısıtlama ve sıkıntılar ortaya çıkarabilir. İhmal edilmiş konular, hatalar karşımıza çıkabilir. Verteks noktası özellikle kişisel haritalarda ilişkilerde zaaflarımız, beklentilerimiz ile ilgili olan hassas bir noktadır. Ülke için değerlendirdiğimizde ülke içerisinde birlikte yaşadığımız, ilişki içerisinde olduğumuz toplumlar, diğer ülkelerle ilişkiler, ortaklıklar olarak bakabiliriz. Satürn burada büyük bir sınav içerisinde olduğumuzu da işaret ediyor.


Yorumları öz burcunuz ile birlikte yükselen burcunuza göre de takip ediniz...


KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Boğa burcundaki dolunay maddi durumunuzda ve çalışmalarınızla gelen gelirlerde bazı gelişmeler ve dönüşümler meydana getirebilir. Kariyer yaşamınızdaki gelişmeler yeni kazanç imkanları karşınıza çıkarabilir veya maaşınıza zam gelebilir. Sahip olmayı arzu ettiğiniz bir mal ve ürünü de satın alabilirsiniz.


BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Burcunuzda meydana gelen dolunay kendiniz ve yaşamınızla ilgili bazı farkındalıklar kazanmanıza ve dönüşümler yaşamanıza imkan verebilir. Fiziksel görünümünüz ve imajınız ile ilgili yenilikler yapabilir, iş, kariyer ve ilişkiler alanında yeni kararlar alabilirsiniz.


İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran) 

Boğa burcu dolunayı ile birlikte bilinçaltınız hareketlenebilir, duygu ve düşüncelerinizde dönüşümler yaşayabilirsiniz. Yaşamınızda bilmediğiniz gizli olan bir konuyu öğrenmeniz, farkındalık kazanmanız da mümkün. Bir bağımlılık ve zararlı alışkanlığı yaşamınızdan çıkarabilirsiniz.


YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Boğa burcu dolunayı ile birlikte sosyal yaşamınızda ve arkadaş çevrenizde bazı gelişmeler meydana gelebilir. Üzerinde çalıştığınız projede sonuçlar alabilir, grup çalışmalarından fayda sağlayabilirsiniz. Niyet ve dileklerinizin gerçekleşebileceği bir dönemdesiniz. 


ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Boğa burcu dolunayı iş ve kariyer yaşamınızda bazı değişim ve dönüşümler meydana getirebilir. Kariyer yaşamınızda daha önceden başlamış girişimlerin ve çalışmaların sonuçlarını alabilirsiniz. Aile büyükleri, üstleriniz, otorite kavramları ve devlet ile bağlantılı gelişmeler yaşayabilirsiniz.


BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Boğa burcu dolunayı ile geleceğinizi etkileyecek güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işleriniz sonuçlanabilir. Siz veya çocuğunuzun eğitimi, akademik kariyeri ile ilgili gelişmeler hızlanabilir. Hukuksal bir soruna çözüm bulabilir, keyifli bir tatil ve seyahate de çıkabilirsiniz.


TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Boğa burcu dolunayı ortak kazançlar ve gelir giderler konusunda belirsizlikleri giderip, bazı farkındalıklar kazanmanıza olanak sağlayabilir. Bu dönemde bazı beklenmedik harcamalarınız oluşabilir. Miras, sigorta, vergi, nafaka, kredi gibi konular dolunay ile birlikte daha fazla gündeminizde yer alacaktır.


AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Boğa burcu dolunayı ikili ilişkiler ve işbirlikleri alanında bazı dönüşümler yaşamanızı sağlayabilir. Evlilik ve iş ortaklığı kararı alabilir, gerekli adımları atabilirsiniz. Süregelen ilişkilerde dönüşümler de yaşanabilir. Eş ve partnerinizin yaşamındaki bazı gelişmeler de sizi etkileyebilir.


YAY (23 Kasım-21Aralık)

Boğa burcu dolunayı sizin günlük rutinleriniz, iş yaşamınız ve sağlığınızı temsil eden alanda gerçekleşecek. Günlük yaşamınızda ve iş çevrenizde, düzenlemeler yapabilir, sağlığınız için tedavi ve diyete başlayabilirsiniz. Yanınızda çalışan kişiler, akrabalar ve evcil hayvanlarınızla ilgili gelişmeler meydana gelebilir.


OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Boğa burcu dolunayı ile özel ilişkileriniz, duygusal hayatınız, yetenekleriniz ve çocuklarınız ile ilgili konularda yeni gelişmeler bekleyebilirsiniz. Kendinizi dış dünyada iyi ifade edebilir, yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Aşık olabilir; hamilelik, doğum ve çocukları ilgilendiren konularda beklentilerinize kavuşabilirsiniz.


KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Boğa burcu dolunayı ile birlikte eviniz, aileniz, ebeveynleriniz ile ilgili duygularınızı etkileyecek bazı kavramlarda sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz. Ev değişimi, tadilat, taşınma, kiralama, mülk alma ve satma gibi beklentileriniz sonuçlanabilir. Kendinizi maddi manevi güvende hissetme ihtiyacı yoğunlaşabilir.


BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Boğa burcu dolunayı ile birlikte yakın çevreniz, kardeşleriniz ve akrabalarınızla ilgili gelişmeler olabilir. İşiniz ile ilgili eğitim, tanıtım, basın, internet ve yayıncılık gibi faaliyetlerde bazı gelişmeler gündemde olabilir. Çevrenizdeki hareket ve iletişimin artacağı bu dönemde kısa seyahatler yapabilir ya da misafir ağırlayabilirsiniz.


Astrolog Demet BALTACI

Astrofoni.com