Akrep Burcunda Yeniay Doğuyor

Akrep sabit nitelikli ve su elementinden bir burç olarak yoğun, derin ve saplantılı duygular, ruh, beden, ölüm, ölüm ötesi, cinsellik, dönüşüm, psikiyatri, okültizm, hisseli paralar, sigorta, vergi, miras, gizli sırlar, suç örgütleri, kriminal olaylar, yer altı kaynakları ve madenler ile bağlantılıdır.


akrep new moon ile ilgili görsel sonucu


18 Kasım'da 14:42’de 26° Akrep burcunda yeniay doğacak.


Güçlü dönüşüm enerjileri taşıyan bu yeniay bağımlılıklar ve zararlı alışkanlıklardan kurtulmak, hem bedensel hem ruhsal olarak arınmak, şifalanmak için de değerlendirilebilir.


Zararlı duygu ve düşüncelerimizden arınmak için manevi ve ruhsal çalışmalar yapabiliriz. Güçlenen sezgilerimizle bizim için neyin gerekli neyin gereksiz olduğunu hissedebiliriz. Bunun için ruhumuzu ve zihnimizi sakinleştirmemiz gerekecektir.


Hayatımızdan çıkarmak istediğimiz kavramlarda daha kararlı bir şekilde hareket edebiliriz.

Sonbahar mevsimin kendisini tam olarak hissettirdiği, tabiatın yeniden doğmak için kışa hazırlandığı bir dönemdeyiz.


Akrep sabit nitelikli ve su elementinden bir burç olarak yoğun, derin ve saplantılı duygular, ruh, beden, ölüm, ölüm ötesi, cinsellik, dönüşüm, psikiyatri, okültizm, hisseli paralar, sigorta, vergi, miras, gizli sırlar, suç örgütleri, kriminal olaylar,  yer altı kaynakları ve madenler ile bağlantılıdır. Doğacak yeniay ile birlikte tüm bu kavramlar kişisel ve toplumsal alanlarda daha fazla dikkat çekebilir.


Yeniay an haritasında Balık burcu yükselirken, Güneş ve Ay horoskopun sekizinci evinde yer alarak Akrep enerjilerini güçlendiriyor.


Yeniay ülkemiz horoskopunun beşinci evinde doğacak. Beşinci ev genel olarak halkın refahı, mutluluğu, zevkleri, gençler, çocuklar, doğumlar, eğitim, turizm, sanat, sanatçılar, ünlü kişiler, sporcular, eğlence yerleri, ekonomi, spekülatif piyasalar, kalp doktorları ile ilgilidir.  Güneş ve Ay natal Jüpiter ile kavuşurken, transit Venüs ve Jüpiter’de bu evde yerleşerek söz konusu konulara daha fazla vurgu yapıyor. 


Jüpiter ülke haritasında dini ve adli dünyayı yönetir; din adamları, adalet sistemi, önemli hakimler, savcılar, ulusal soruşturmalar, ulusun serveti, bankaları, finans piyasalarını temsil eder.


Yeniay’ın yönetici gezegenleri Terazi burcundaki Mars ve  Oğlak burcundaki Plüton arasında restleşme sözkonusu… Bu gerilimli enerji mücadele ve çatışmalar yaratabilir. Ülkelerarası ilişkilerde, hukuksal alanlarda, ekonomide derin ve gizemli gelişmeler, dönüşümler olabilir. Önemli ve ünlü bir kişinin ölümü, kriminal  durumlar meydana gelebilir.